Modele ciepła

Modèle Debye`a zakłada, że w Sieci krystalicznej propagują się fale Tak Jak w innych ośrodkach. Jednak istnienie obcięcia dla pewnej częstości ω D {displaystyle omega _ {D}} związane jest z tym, że fale o dłule CIACH porównywalnych i mniejszych niż dłule ć stałej Sieci nie mogą się propagować w ciele stałym. Modèle rozpatruje ciało stałe jako izotropowy Ośrodek sprężysty, dotyczącą activité połączonych sprężynami wykonujących drgania swobodne. Oznacza à, że w ciele stałym o N atomach Liczba drgań Własnych Sieci jest równa 3N, a drgania Sieci nie mogą mieć częstości więksjay OD częstości maksymalnej (częstości Debye`a), która wynika z minimalnej dłusci Fali Jaka Może propagować się w ciele [1]. Modèle Debye`a-modèle fizyczny ciała stałego Używany w termodynamice i fizyce ciała stałego, wprowadzony przez Petera Debye`a w 1912 r., pozwalający wyznaczyć zależność ciepła właściwego OD temperatury. Dobierając pompę ciepła do Budynku, Musimy koniecznie zdecydować, Czy ma Ona Go ogrzewać samodzielnie, nawet w Największe Mrozy, Czy będzie wspomagana przez inne Źródło ciepła. Taki układ z dwoma urządzeniami grzewczymi nazywa się biwalentnym. Najczęściej stosuje się Go w oynatıcı pompe typu powietrze/wodaoraz w budynkach z ogrzewaniem grzejnikowym. Dix Drugi PRZYPADEK à Przeważnie Domy modernzowane, gdzie ogrzewania podłogowego lub innego płaszczyznowego nie było, zaś jego Introduction jest z oczywistych wzglout wyjątkowo kłopotliwe. Co zrozumiałe, w takim Domu Oba te czynniki mogą wystąpić łącznie-Mamy grzejniki oraz pompę powietrze/Woda, Bo jej założenie było najłatwiejsze. Jednak Przeważnie Musimy Zamierzam Zbiornik simples oddzielnie-o dużej pojemności (OK. 200 l dla 4 osób) i z wężownicą o dużej powierzchni.

Wszystko dlatego, że Pompa będzie funkcjonować najbardziej ekonomicznie, podgrzewając wodę do takiej temperatury, przy której w bateriach nie mieszamy jej już z zimną. Z kolei Duża wężownica jest niezbędna ze względu na niską temperaturę pracy pompy, inacjay wymiana ciepła nie będzie efektywna.